Leto Oraiokastro

14wn Hrwwn 35
Oraiokastro, Thessaloniki 57013

Phone: 2310508528