Hippoland Plovdiv – Metro

№6, Nedko Kableshkov Street
Plovdiv 4000

Phone: 359 32 68 68 22