We zijn momenteel druk bezig om iedereen te voorzien van ontbrekende of extra onderdelen. Wil je weten of de onderdelen die je nodig hebt beschikbaar zijn voor bestelling? Mail dan naar support@mutsyworld.com. Vermeld in je mail om welke onderdelen het gaat en hoeveel je ervan nodig hebt. Vergeet daarnaast niet om duidelijk te vermelden om welk model en om welke klaar het gaat.